Fotografi mitt i de norrländska skogarna och nära havet.

Varmt välkommen! Här du kan läsa om mig, mitt liv i Sverige och om andra äventyr på hela världen. Alltid där: Fotografi. Jag är inspirerad av den natur som omger mig. Bo vid kusten påverkas mitt arbete av det skiftande vädret med alla sina specifika stämningar - oavsett om det är sol eller dimma, snö eller storm. Jag älskar hednen och vinden, den råa norr och havet. När jag är i skogen, i fjällen eller på en ensam ö, är jag överväldigad av de fantastiska sakerna som vår planetjord erbjuder. Naturen är mitt skede och allt vi behöver är ljuset tillgängligt för min vida öppna lins och naturlig stilfotografering. Allt detta kombinerat med ett par i kärlek eller en person med storm i hennes ögon och vind i håret är mer än inspirerande för mig.

 

Kindly welcome! Here can you read about me, my life in Sweden and about other adventures. Always there: Photography. I am inspired by the nature that surrounds me. Along the coast, my work is influenced by the changing weather with all its specific moods - whether it's sun or fog, snow or storm. I love the pines and the wind, the raw north and the sea. When I'm in the woods, in the mountains or on a lonely island, I'm overwhelmed by the amazing things our Planet Earth offers. Nature is my stage and all we need is the light available for my wide open lens and natural style photography. All this combined with a couple in love or a single person with stormy eyes and wind in her hair is more than inspiring to me.